top of page
בית פרטי 4 

תכנון אדריכלי והגשת תכניות לאישור עבור בית פרטי במרכז הארץ.

 

הבית תוכנן עבור משקיע- מבנה להשכרה. קווים מנחים בתכנון היו בית למשפחה עם שתי יחידות הורים, חלונות גדולים הפונים לגינה וניצול מקסימלי של אחוזי הבניה במגרש הארוך והצר.

 

על מנת להכניס אור טבעי למסדרון קומה שנייה תוכנן חלון גדול ובכל הבית תוכננו גופי תאורה שקועים יחד עם פרופילי תאורה שחורים.

 

הבית נבנה בסגנון מודרני והלקוח בחר פרטי אלומיניום שחורים כקונטרסט לטיח הבהיר. הלקוח ביקש גם לשלב אלמנטים של עץ כחיפוי קיר לדלת הכניסה ולמסתורי הכביסה.

 

 פנים הבית רוהט ואובזר על ידי השוכרת.

bottom of page